Warsztaty praktyczne
BIZNES TAROTWarsztaty, w których trakcie uczestnicy ćwiczą kilkanaście wróżebnych rozkładów
dotyczących wybranej problematyki związanej z biznesem, polityką,
rozwojem gospodarczym kraju, giełdą i papierami wartościowymi, strategią
działalności firmy, przewidywaniem zachowań konkurencji, badaniem
wiarygodności biznesowych partnerów, prognostyką inwestycyjną, rynkiem pracy
i wykorzystaniem ludzkich zasobów w firmie, a także relacjami partnerskimi,
uczuciami, zdrowiem i inna problematyka życia codziennego. Pod koniec zajęć
uczestnicy warsztatów poznają sekrety kabalistycznej numerologii pomocnej w
analizowaniu energetyczno-duchowych właściwości ich imion.