Skuteczna sprzedaż

Kursy i warsztaty psychologia
SKUTECZNA SPRZEDAŻ, CZYLI ORIENTACJA NA KLIENTA   Czynniki określające zachowanie się klienta, jego potrzeby i motywacje zakupu, typologia klientów, psychologiczny profil klienta, strategie sprzedawcy. Zajęcia prowadzone metodą treningowo - warsztatową.  
Read More

Tworzyć liderów

Kursy i warsztaty psychologia
TWORZYĆ LIDERÓW   Każda firma, organizacja, czy instytucja efektywnie rozwijająca się - inwestuje w swoje największe bogactwo - w ludzi. Warsztaty te wskażą ci w jaki sposób możesz osiągnąć sukces i zadbać o dobro swojej firmy rozwijając potencjał tkwiący w twoich pracownikach. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową adresowane do kadry kierowniczej każdego szczebla, handlowców, sprzedawców, urzędów i organizacji
Read More

Techniki manipulacyjne

Kursy i warsztaty psychologia
TECHNIKI MANIPULACJI - JAK IM SIĘ PRZECIWSTAWIĆ W BIZNESIE, ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM   Manipulacji ulegamy wtedy, kiedy pozwalamy innym łamać swoje prawa. Kiedy sam nie potrafisz siebie określić ktoś inny zrobi to za ciebie. Również specjaliści od reklamy, politycy, media, profesjonalni sprzedawcy - doskonale wiedzą co dla nas jest - dlatego tak często ulegamy ich wpływowi. Ludzie ci posługując się zawodowo metodami oddziaływania na innych - osiągają znaczne korzyści. Sprawdź na ile ty świadomie lub nie manipulujesz innymi. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową ( na wesoło obalają mity i stereotypy dotyczące manipulacji). Zapraszamy wszystkich: Matkę Polkę, uczciwych i nieuczciwych polityków, wiecznie przegranych, biznesmenów, męża pantoflarza, najlepsze przyjaciółki, dobrych i złych sprzedawców, lojalnych pracowników, wzorową żonę, skrajnych idealistów oraz wszystkich normlnych ludzi. Dawka humoru zależy również od Ciebie
Read More

Negocjacje partnerskie

Kursy i warsztaty psychologia
NEGOCJACJE PARTNERSKIE   Umiejętność skutecznego negocjowania jest dzisiaj niezwykle istotnym składnikiem kwalifikacji zawodowych każdego menedżera, handlowca, sprzedawcy, osób kierujących zespołem i innych. Szkolenie to powstało w odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie firm i instytucji poszukujących skutecznych negocjatorów - ludzi, którzy pomagają firmie osiągać wytyczone przez nią cele, a tym samym sukces. Szkolenie prowadzone jest metodą treningowo - warsztatową. Uczestnicy zajęć trenują przede wszystkim konkretne umiejętności użyteczne we wszelkich negocjacjach W trakcie warsztatów nauczycie się Państwo m.in.: - odróżniać negocjacje nastawione na współpracę od tych nastawionych na walkę - jak formułować realne cele, dobierać odpowiednią taktykę i planować skuteczne strategie - oceniać siłę drugiej strony oraz wyszukiwać jej słabe punkty - w jaki sposób wzmacniać własną argumentację - ustanawiać granice ustępstw - rozróżniać typy negocjatorów i metody manipulacji - w jaki…
Read More

Warsztat pracy z głosem

Kursy i warsztaty psychologia
Warsztat pracy z głosem UWOLNIJ GŁOS - UWOLNIJ DUSZE Praca odbywa się w zakresie: komunikacji wewnętrznej i interpersonalnej uruchamianiu ekspresji akceptacji zmian W programie: integrujący oddech odnalezienie dźwięku podstawowego emisja głosu improwizacje głosowe Generalnie świetna praktyka przy dobrej zabawie!
Read More

Praca z klientem II

Kursy i warsztaty psychologia
II warsztat pracy z klientem Zasadniczo różni się od pierwszego warsztatu. Po pierwsze stopniem kompetencji po drugie charakterem pracy. Celem tego warsztatu jest także przygotowanie do egzaminu z pracy z klientem. Ten warsztat prowadzi nas przez konkretne już rozpoznania, także kliniczne. Uczymy się na nim trafnie diagnozować, rozpoznawać objawy, wyznaczać cel terapii i stosować odpowiednie narzędzia dobrane do przypadku z którym zgłasza się klient. Warsztat jest tak prowadzony, żeby dać uczestnikom przekrój przez przypadki z którymi najprawdopodobniej będą mieli także do czynienia podczas egzaminu. Różnicę także stanowi forma pracy na II warsztacie. O ile I warsztat ma zwiększyć pewność siebie poprzez poznanie narzędzi i schematów, o tyle II warsztat dąży do szerszego spojrzenia na klienta i jego problemy i dobrania odpowiedniej metody (w której techniki są już tylko narzędziami), bardziej…
Read More

Praca z klientem I

Kursy i warsztaty psychologia
I warsztat pracy z klientem Ma na celu przede wszystkim trenowanie umiejętności nawiązywania relacji terapeutycznej, wdrażania podstawowych technik terapeutycznych, poznanie i poruszanie się w schemacie pierwszego kontaktu z klientem. Duża ilość ćwiczeń ma prowadzić do zwiększenia pewności siebie w roli terapeuty. Uczymy się na nim rozpoznawania typów relacji z klientem, podnoszenia motywacji do terapii, organizowania czasu spotkania. Uczestnicy I warsztatu mają poznać zasady profesjonalnej pomocy terapeutycznej w praktyce i maksymalnie ile to jest możliwe ćwiczyć ich stosowanie przez kolejne sesje oraz zdobywać informacje zwrotne co do swojej skuteczności, a także korygować ewentualne niedociągnięcia. Na tym warsztacie przyswajamy także wiedzę o narzędziach w pracy terapeuty oraz uzupełniamy i rozszerzamy tematy poruszane na zajęciach weekendowych. I warsztat w łagodny i systematyczny sposób wprowadza nas w arkana praktyki psychoterapii.  
Read More

Psychologia reklamy

Kursy i warsztaty psychologia
PSYCHOLOGIA REKLAMY Celem kursu jest przeprowadzenie pogłębionej analizy zjawiska, jakim jest reklama ze szczególnym naciskiem na kwestię jej skuteczności, techniki wpływu wykorzystywane przez producentów i mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw oddziaływania reklamy. Wiedza przekazywana na tych zajęciach ma pozwolić studentom nie tylko na rozpoznanie niektórych „chwytów” reklamowych, ale także na praktyczne zastosowanie pewnych technik na własny użytek. W ramach zajęć przewidziane są liczne analizy materiałów reklamowych z punktu widzenia przerabianych zagadnień teoretycznych a także ćwiczenia, w których zadaniem studentów będzie tworzenie własnych przekazów reklamowych z zastosowaniem zdobywanej wiedzy.
Read More