Bezpłodność a polaryzacja magnetyczna par

BEZPŁODNOŚĆ A POLARYZACJA MAGNETYCZNA PAR.

Posiadanie własnego dziecka jest celem i marzeniem większości par. Naturalne zajście w ciążę w normalnym okresie występuje u około 80% par. Obecnie już co piąta para w Polsce oczekuje dłuższy czas na poczęcie dziecka. Jeśli cel ten nie zostaje spełniony, może doprowadzić do nieprzewidywanych problemów i często do ciężkiego kryzysu emocjonalnego w małżeństwie. Czasami bywa przyczyną rozpadu małżeństwa. Według medycyny akademickiej niepłodność (bezpłodność) jest stanem, w którym zachodzi niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego współżycia seksualnego w określonych warunkach.

Brak możliwości poczęcia dziecka ma najczęściej przyczynę natury medycznej. Przyczyny niepłodności są zróżnicowane i dotyczą obojga partnerów. Niepłodność może być pierwotna, gdy kobieta nie może zajść w swoją pierwszą ciążę, lub wtórna, gdy ma już potomstwo, a nie może doczekać się kolejnego dziecka. Jest grupa par niepłodnych z niewiadomych przyczyn (jest to tzw. niepłodność idiopatyczna). Leczenie niepłodności idiopatycznej przysparza specyficznych problemów, ponieważ nie znamy przyczyn powodujących tą niepłodność. Nie występują nieprawidłowości w podstawowych badaniach diagnostycznych. Statystyki wskazują, że w 15% przypadków przyczyny są nieznane. Większość par z niepłodnością idiopatyczną leczona jest zachowawczo.

Problem niepłodności niewyjaśnionego pochodzenia medycyna akademicka wiąże z zaburzeniami natury emocjonalnej.

Oprócz pomocy ze strony medycyny akademickiej, niepłodne pary mogą szukać pomocy w medycynie naturalnej.

Biopole każdej żywej istoty charakteryzuje się polaryzacją elektryczną i magnetyczną, na którą zwrócił uwagę nauki już w latach 30. XX wieku dr Harold Saxton Burr (Yale University, New Haven, Connecticut). Wykazał on również, że pole to jest niewidzialnym organizatorem fizjologii każdego organizmu [1, 2], a więc również organizmu człowieka. Biopole to kwestia nie tylko bardzo złożona, ale i nie do końca poznana. W pojęciu ogólnym jest zbiorem złożonym, wielopoziomowym i jest „wypadkową” energii szeregu układów i narządów. Jednocześnie występuje wiele układów energetycznych dających razem obraz pola biologicznego. Każda komórka ciała jest ogniwem elektrycznym, więc jest spolaryzowana. Pole biologiczne jest dynamiczne, a więc generuje lokalne pola magnetyczne. Do tego mamy jeszcze bioplazmę, której strukturę poznaliśmy jedynie częściowo, ale to ona jest w dużym stopniu nośnikiem zarówno energii jak i informacji w organizmie. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że medycyna naturalna wykorzystuje pole biologiczne i jego właściwości w procesach diagnostycznych i korekcyjnych.

Fakt istnienia biopola jest zwykle wyśmiewany przez wielu „pseudo ekspertów medycznych”i „pseudo ekspertów tematu energetyki człowieka”. Z biopola możemy wyróżnić zagadnienia związane z polaryzacją magnetyczną człowieka.

Są one znane w medycynie naturalnej. Stwierdzono, iż regulacja magnetyzmu pary powoduje bardzo często kres problemów niepłodności. Polaryzacja magnetyczna ma wpływ na płodność. Rozróżnia się polaryzację magnetyczną męską i żeńską (podobnie mamy podział na polaryzację elektryczną męską i żeńską).

Badania polaryzacji magnetycznej dokonuje się w określonych punktach pomiarowych dłoni i stóp. Polaryzację męską cechuje to, że lewa ręka i prawa noga mają polaryzację minusową a prawa ręka i lewa noga mają polaryzację plusową. Polaryzację żeńską cechuje to, że lewa ręka i prawa noga mają polaryzację plusową a prawa ręka i lewa noga mają polaryzację minusową. Czyli u kobiety odwrotnie niż u mężczyzny.

Zmiana lub utrata polaryzacji może nastąpić w przypadku poważnej choroby, przeżycia silnego stresu lub ciągłej sytuacji stresowej. Przyczyną również może być dłuższe przebywanie w zasięgu naturalnego szkodliwego, magnetycznego pola wirowego lub korzystanie z niektórych metod oduczania nałogów (np. kuracje antynikotynowe – aparatem za pomocą spolaryzowanych elektrod)

Badanie polaryzacji osoby można wykonać metodami radiestezyjnymi. Określenia polaryzacji magnetycznej człowieka można dokonać również za pomocą pomiarów elektronicznych.

W mojej długoletniej praktyce bioterapeuty i radiestety stwierdziłem następujące zależności:

  1. Przy polaryzacji właściwej obu płodnych partnerów rodzą się dzieci obu płci.
  2. W przypadku odmiennej polaryzacji u obu partnerów i przy braku niepłodności na świat przychodzą same dziewczynki. Tu dla uzyskania potomka płci męskiej albo żeńskiej (obowiązują dodatkowe zasady ad. płci) należy odwrócić polaryzację magnetyczną obu partnerom.
  3. W przypadku jednakowej polaryzacji obu partnerów występuje brak potomstwa. W tym przypadku należy zmienić polaryzację u osoby o niewłaściwej polaryzacji[3] dla jej płci. To znaczy – jeżeli obie osoby mają polaryzację męską to kobiecie zmieniamy na polaryzację żeńską a jeżeli obie osoby mają polaryzację żeńską to mężczyźnie zmieniamy na polaryzację męską.
  4. Występuje również zjawisko bardzo słabej polaryzacji (polaryzacja – 0) u jednego z partnerów. W tym przypadku występuje również brak możliwości poczęcia – należy przywrócić prawidłową polaryzację.

Czasami w literaturze i w dyskusjach spotykam się z błędnymi informacjami, że przypadku jednakowej polaryzacji żeńskiej, obu partnerów, na świat przychodzą same dziewczynki.

Sporadycznie zdarza się, że zaburzenie polaryzacji spowodowane małym, szkodliwym polem wirowym jest nietypowe i zaskakujące. Sprawdzając polaryzację w punktach pomiarowych rąk i stóp otrzymujemy wynik niekompatybilny z ogólną polaryzacją magnetyczną danej osoby .W tym przypadku należy ustalić miejsce gdzie występują zaburzenia pola wirowego i wyeliminować lub zabezpieczyć to miejsca przebywania.

Po prawidłowej regulacji polaryzacji pary może dojść do poczęcia już w pierwszym, kolejnym okresie płodności kobiety. Prawidłowa regulacja polaryzacji magnetycznej przynosi oczekiwane efekty przede wszystkim w przypadkach gdy nie występują nieprawidłowości w podstawowych, medycznych badaniach diagnostycznych.

Zjawisko zapłodnienia komórki jajowej, pod kątem energetycznym, było badane przez ostatnie pól wieku.[4] Badania były przeprowadzane w zakresie ładunków elektrycznych. Badania wykazały, że plemniki, w zależności od tego czy zawierały chromosom X czy Y , były przyciągane przez różny ładunek elektryczny. Kolejne odkrycie wykazało, że błona komórki jajowej w przewidywalnych cyklach ma zmienny ładunek elektryczny, który przyciąga albo odrzuca plemniki z chromosomem X albo Y. Zmienna polaryzacja elektryczna błony komórki jajowej to naturalny sposób na regulacje zmienności płci. Przypuszczalnie podobne zjawisko wywołuje polaryzacja magnetyczna komórki jajowej i plemników. Tak możemy wyjaśnić np dlaczego nie dochodzi do zapłodnienia, jeżeli obaj partnerzy mają jednakową polaryzację lub zanik polaryzacji. Przy polaryzacji męskiej główka plemnika ma polaryzację plusową. W przypadku niewłaściwej polaryzacji kobiety zmienia się polaryzacja biegunowa komórki jajowej. Może to powodować, że plemnik o polaryzacji „męskiej” nie może wykonać reakcji akrosomalnej [5] z komórką jajową o zmienionej polaryzacji. Układ polaryzacji męskiej i żeńskiej ma szczególne zacznie w chwili zaplemnienia i pierwszych godzinach po zapłodnieniu tj. przy reakcji akrosomalnej plemnika, przy zespalaniu się obu komórek i początku rozwoju płodu.

W stosunkowo prosty sposób można dokonać przywrócenia prawidłowej polaryzacji osoby. Zmiana lub ugruntowanie polaryzacji może pozostać na stałe lub zmienić się po kilku godzinach lub dniach. Wtedy regulacje należy powtórzyć. Ważnym jest by odmienna polaryzacja u obu partnerów występowała w chwili poczęcia. Po tym okresie nie powinien następować zanik polaryzacji magnetycznej u kobiety.

Omówione zmiany polaryzacji magnetycznej mają również znaczny wpływ przy zabiegach inseminacji czy In Vitro (część zabiegów kończy się niepowodzeniem).

W przypadkach 3 i 4 zabieg inseminacji nie przynosi oczekiwanego efektu – poczęcia.

W przypadku 4 zabieg In Vitro nie doprowadza do ciąży w przypadku zaniku polaryzacji u jednego z partnerów. Poziom ryzyka szczególnie wzrasta jeżeli zanik polaryzacji dotyczy kobiety. Przy tej metodzie mamy skuteczność na poziomie 40-50 %

Duży wpływ na naturalne zajście w ciążę w normalnym okresie i na jej rozwój, mają szkodliwe naturalne promieniowania. Negatywny wpływ z promieniowania małych pól wirowych (naturalne, słabe promieniowanie jonizujące) może zaburzyć właściwą polaryzację oraz wpłynąć na rozwój ciąży szczególnie w pierwszym okresie. W skrajnych przypadkach bardzo silne, negatywne pole wirowe ma decydujący wpływ na przebieg ciąży. Może doprowadzić do poważnych powikłań chorobowych.

Od ponad 15 lat pomagam skutecznie małżeństwom mającym problem z bezpłodnością. W przypadkach w których medycyna stwierdza, że obaj małżonkowie są płodni a nie może zaistnieć ciąża, przyczyną niepłodności przeważnie jest niewłaściwa polaryzacja małżonków lub jej brak. W przypadku braku polaryzacji magnetycznej u kobiety żadna metoda zapładniania nie jest skuteczna. Jedynym „ratunkiem” jest uporządkowanie polaryzacji magnetycznej a wtedy problemy znikają. W mojej praktyce terapeutycznej, przez należyte wyregulowanie parom polaryzacji magnetycznej ciała, doprowadzałem wielokrotnie do uzyskania oczekiwanego potomstwa.

Znane są przypadki, że małżonkowie nie mogli mieć razem potomstwa co bywało przyczyną rozwodu. W nowych rodzinach oboje doczekali się jednak własnych dzieci.

A na koniec trochę humorystycznie. Przecież odmienny układ polaryzacji żeńskiej i męskiej w końcu jest do czegoś potrzebny. Jajeczko musi w jakiś sposób przyciągnąć do siebie plemniki i pokazać im drogę, by je odnalazły i do niego dotarły.

Oprócz problemu z polaryzacją magnetyczną partnerów znaczny wpływ na bezpłodność mają wszechstronnie występujące, zwiększone promieniowania elektromagnetyczne z urządzeń technicznych. Dochodzą jeszcze do tego szkodliwe, naturalne promieniowania. Dawniej wyższy poziom szkodliwego napromieniowania energią elektromagnetyczną czy jonizującą dotyczył nielicznych zawodów. Obecnie zwiększone promieniowanie elektromagnetyczne występuje nawet na stanowiskach urzędniczych, oplecionych siecią bezprzewodową i kablową, różnymi urządzeniami i monitorami.

Jednym z naturalnych szkodliwych czynników wpływających na płodność obu płci są energie w obrębie szkodliwych, lewoskrętnych pól wirowych oraz energie przejęte i przenoszone przez żyły wodne. Powodują one dysharmonie i osłabienie całego organizmu człowieka, objawy chronicznego przemęczenia . Np. występujące w tych polach słabe promieniowanie jonizujące może mieć wpływ na niską liczbę plemników, ich słabą ruchliwość, skrócenie czasu ich przeżycia.

W przypadku kompleksowego podejścia do bezpłodności musimy zbadać oddziaływania technicznych i naturalnych promieniowań na parę. Zlikwidowanie szkodliwości promieniowań jest czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo poczęcia i prawidłowego rozwoju płodu.

Problemy polaryzacji związane z inseminacją bydła badałem w 2008r w dużej oborze zarodowej w opolskim. Występowały tam podobne problemy z niewłaściwą polaryzacją jak u człowieka. Inseminator dysponował nasieniem różnych buhajów i z praktyki wiedział o konieczności doboru buhaja do kojarzeń z określoną grupą krów, by były większe szanse na zacielenie. Posiadał wiedzę, że czasami inseminacja nie odnosiła skutku. Po przeprowadzeniu badań stwierdziłem, że wynikało to z faktu posiadania odmiennej polaryzacji osobniczej tj. tej samej polaryzacji magnetycznej buhaja i krowy. Nie dochodziło wtedy do zacielenia.

Jako wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie, proponuję współpracę ze specjalistycznymi gabinetami i klinikami leczenia bezpłodności. Podjęcie współpracy w celu przeprowadzenia badań pod kątem wpływu polaryzacji magnetycznej na bezpłodność. Nasze spostrzeżenia w połączeniu z osiągnięciami medycyny pozwolą na dalsze zmniejszenie liczby par oczekujących, często bezskutecznie, na własne dzieci.

GRACJAN KUŹNIAK

mistrz bioenergoterapii i radiestezji

styczeń 2012

____________________

[1] H. S. Burr, F. S. C. Northrop, The electro-dynamic theory of life, Quarterly Review of Biology, 10 (3), 322-333 (1935)

[2] H. S. Burr, C. I. Hovland, Bio-electric correlates of development in Amblystoma, Yale Journal of Biology and Medicine, 9, 541-549 (1937)

[3] Niewłaściwa polaryzacja męską lub żeńską; dla mężczyzny – właściwą polaryzacją jest męska a niewłaściwą żeńska lub O, dla kobiety właściwą polaryzacją jest żeńska a niewłaściwą męska lub O.

[4] KRÓTKA HISTORIA ODKRYĆ – źródło: http://www.babychoice.com/Poland/body_you_can_choose.html

W roku 1958 profesorowie Koltzoff i Shroder, slynni rosyjscy naukowcy doszli do wniosku, ze jest możliwe oddzielenie plemników z chromosomem Y i X, przy udziale naładowanej anody i katody

radiestezja, Gracja Kużniak, parapsychologia

W 1990, naukowcy z uniwersytetu w Roscoff odkryli zjawisko elektryczne pojawienia się świetlistej otoczki wokół komórki jajowej w momencie jej spotkania z plemnikiem.

W roku 1992, Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Tokio potwierdził odkrycia Koltzoffa i Schroder’a, doprowadzając do końca cykl ich doświadczeń i uzyskując separacje plemników w procesie elektrolizy.

W roku 1994 Patrick Schoun zakończył 15 letnie badanie na tysiącach ssaków i w r. 1996, po oficjalnych, finalnych testach na 155 parach, zaprezentował metodę BabyChoice, wykazującą współczynnik skuteczności wielkości 98,7%.

[5] Wniknięcie plemnika do komórki jajowej.