Szkoła Terapeutów

Zapraszamy wszystkich absolwentów i abiturientów Instytutu Psychologii Stosowanej kierunku psychoterapia
do kontynuacji nauki w Szkole Terapeutów w Warszawie. Na tym etapie edukacji doskonalimy warsztat pracy psychoterapeuty, poznajemy kolejne techniki oraz pogłębiamy własną psychoterapię.

Informacje i zgłoszenia:

szkolaterapeutow@psychologia.org

 • Forma zajęć: warsztaty, treningi, terapia własna, superwizja
 • Czas trwania: 2 lata (minimum 880 godzin zajęć)
 • Program: założenia programowe szkoły II stopnia

Oferta jest skierowana do osób, które chcą:

 • pogłębić terapię własną, dalej pracować na rozwojem własnym;
 • doskonalić swój warsztat pracy terapeutycznej – element istotny zwłaszcza dla osób pracujących już z klientem

Ramowy program Szkoły Terapeutów

Etap 0 – grupa otwarcia

Etap I – edukacja wstępna

 • czym jest terapia
 • poznanie i analiza obszarów działań terapeutycznych
 • etapy w psychoterapii
 • poznanie szkół terapeutycznych
 • poznanie i analiza narzędzi terapeutycznych
 • analiza umiejętności własnych – ćwiczenia
 • mój styl pracy terapeutycznej
 • niekonwencjonalne techniki terapeutyczne

Etap II – rozwój własny

 • rozwój osobisty:
  • moje potencjały i deficyty
  • praca nad nimi i z nimi
  • wątek autoterapii
  • wątek terapii własnej
  • moja motywacja do pracy z ludźmi
  • zagrożenia w pracy z ludźmi (casus przeniesienia i kontr przeniesienia)
  • kierunki rozwoju terapeutycznego (wybór rodzaju klienta)
 • etyka zawodowa
  • czy klient mnie może oszukać?
  • moralność w pracy z ludźmi

Etap III – zajęcia superwizyjne

Etap IV – zajęcia zgodnie z potrzebami i rozwojem grupy