Instytut Psychologii Stosowanej

W Instytucie Psychologii Stosowanej oferujemy naukę w 2,5-letnim cyklu kształcenia zawodowego w placówkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.

Dużym atutem naszej szkoły jest jej ciągły rozwoju i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich lat. Działalność szkoleniową i edukacyjną rozpoczęliśmy w 1997 r. Od tego czasu nawiązaliśmy współpracę z podobnymi placówkami działającymi w kraju i za granicą oraz pozyskaliśmy do pracy doskonałych specjalistów, którzy stanowią trzon naszej kadry.

Zapisz się do Instytucie Psychologii Stosowanej

Dowiedz się, jakie zasady przyjęć obowiązują w IPS i pobierz nasz wstępny formularz zgłoszeniowy.

Nasze placówki gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy psychoterapeuty, psychotronika czy biotronika.


 • Pełny cykl kształcenia na wszystkich kierunkach trwa 5 semestrów – 2,5 roku.
 • Nauka na każdym z kierunków prowadzona jest w systemie zaocznym.
 • Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 • Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu (w naborze zimowym pierwszy semestr zaczyna się w marcu i kończy w czerwcu).
 • Raz w semestrze organizowany jest wyjazdowy warsztat szkoleniowy trwający 6 dni (w trakcie nauki należy odbyć 5 warsztatów).
 • Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy
 • Nauka na na kierunkach psychotronika i biotronika obejmuje 1160 godzin zajęć w tym warsztaty i treningi
 • Po ukończeniu kształcenia w zawodzie psychoterapeuta i obronie pracy dyplomowej uzyskuje się dyplom z tytułem specjalisty psychoterapii w zakresie: terapia rodzin, terapii par, interwencja kryzysowa.
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kształcenia w zawodach: „psychotronik”* i „biotronik” uprawnia do wykonywania zawodu.*.

Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi szereg warsztatów i treningów psychologicznych oraz psychoterapeutycznych.

Dzięki temu może w pełni odpowiedzialnie i świadomie pomagać innym. Warunek ten jest niezbędny w pracy psychoterapeuty i bardzo ważny w praktyce psychotronika czy biotronika. Połączenie praktycznych umiejętności psychologicznych z działaniami niekonwencjonalnymi pozwala najpełniej nieść pomoc potrzebującym.

Kierunki w Instytucie Psychologii Stosowanej

PSYCHOTERAPIA

Pomoc psychologiczna, psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień

WIĘCEJ

PSYCHOTRONIKA

Parapsychologia, psychologia alternatywna, astrologia, numerologia, tarot, NLP, feng-shui i inne

WIĘCEJ

BIOTRONIKA

Terapie naturalne, odnowa psychobiologiczna, medycyna alternatywna, masaże, bioenergoterapia i inne

WIĘCEJ

Program wspólny dla kierunków:
psychoterapia, psychotronika, biotronika

 .

INTEGRACJA

budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie

WSTĘP DO PSYCHOLOGII

w tym m. in.:

 • co to jest psychologia
 • mikro rys historyczny
 • kierunki i obszary jakimi zajmuje się psychologia – typologia

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

w tym m. in.:

 • komunikacja – trening konstruktywnego formułowania skutecznego przekazywania treści
 • pomaganie – jak nieść pomoc w sposób konstruktywny i nie zagrażający osobom – biorcom pomocy
 • skrypty i mity życiowe – jak planujemy życie i czym się w tym kierujemy – jesteśmy dla siebie autorytetem czy …?
 • deficyty i potencjały (moje mocne i słabe strony) dlaczego nie wiemy co tak naprawdę potrafimy i w czym jesteśmy dobrzy oraz dlaczego się nie decydujemy się tego korzystać
 • rozwiązywanie konfliktów – mediacja, facylitacja, negocjacja – znasz różnice?


PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

od poczęcia do śmierci, jak pracują nasze zmysły, co robi nasz mózg, gdy nic nie robimy

PODSTAWY PSYCHOTERAPII

w tym m. in.:

 • czym jest terapia
 • szkoły psychoterapeutyczne
 • czy ja się do tego nadaję?
 • struktura terapii
 • kontakt i kontrakt terapeutyczny
 • kiedy terapia jest zakończona
 • metaumiejętności
 • samokształcenie
 • terapia własna
 • superwizja
 • etyka zawodowa
 • filozofia pracy
 • punkt widzenia a moja wiara

ANALIZA MARZEŃ SENNYCH

jungowska psychologia marzeń sennych

TRENING ASERTYWNOŚCI

stanowczo, łagodnie, bez lęku – jak bez agresji dochodzić do satysfakcjonującego życia

NLP (PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE)

program przedmiotu jest nastawiony na dostarczenie narzędzi do pracy z klientem w sytuacjach terapeutycznych, z racji uniwersalnego działania mogą być one także wykorzystywane w czasie negocjacji, handlu, marketingu, reklamy i oczywiście w relacjach prywatnych i rodzinnych

program zajęć obejmuje m. in.:

 • podstawa budowania relacji z klientem
 • zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta
 • jak myślimy i jak to zmienić
 • zaawansowana komunikacja niewerbalna
 • Model Miltona i Presupozycje – omijanie negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań
 • elementy tzw. „pracy głosem”
 • metody zmiany organizacji „myślenia” poprzez doświadczanie „stanów” innych osób
 • praca z tzw. „fantomami” – projektowanie rozwiązań sytuacji ograniczających

WARSZTATY SZKOLENIOWE

trening interpersonalny