Zasady przyjęć

Przyjęcie do instytutu odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu do instytutu oprócz pozytywnego wyniku rozmowy i testu psychologicznego decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór do Instytutu Psychologii odbywa się cyklicznie dwa razy w roku – w semestrze jesiennym i zimowym.
W związku z tym, że duża ilość kandydatów do instytutu dojeżdża z daleka, dla wygodny zainteresowanych łączymy egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi zajęciami.

Zapisz się do IPS

Pobierz nasz wstępny formularz zgłoszeniowy.

Wybierz format pliku i kliknij w wybrany baner.
Wypełnij, podpisz i prześlij na adres podany niżej.


Warunki przyjęcia:

1. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

  • wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
  • kserokopii świadectwa/dyplomu ukończenia co najmniej szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
  • czterech podpisanych fotografii,
  • kserokopii dowodu wniesienia opłaty wpisowego oraz opłaty egzaminacyjnej

Komplet powyższych dokumentów należny przesłać na adres:

Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

lub zostawić w zaklejonej i podpisanej kopercie na recepcji Zespołu Szkół nr 37 pod w/w adresem.

2. UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU TESTU PSYCHOLOGICZNEGO I ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Przyjęcie do instytutu odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dowiedz się więcej na temat Instytutu Psychologii Stosowanej.

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Zapraszamy do wspólnej drogi III


Dowiedz się więcej na temat kształcenia w Instytucie Psychologii Stosowanej na kierunkach: psychoterapia, psychologia, psychotronika.

ZOBACZ