Grafologia pedagogiczna

Grafologia Pedagogiczna – prowadzący zajęcia : mgr Iwona Rusajczyk

Cel ogólny:

Wykorzystanie psychologii pisma i psychologii rysunku w diagnozowaniu problemów i deficytów ucznia

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu formy uczestnik powinien:

 • znać metodologię psychologicznego diagnozowania osobowości ucznia na podstawie
 • analizy pisma i rysunków
 • potrafić dokonywać grafologicznej analizy pisma
 • potrafić diagnozować problemy ucznia i znajdować ich przyczyny na podstawie
 • analizy pisma i rysunków ucznia
 • rozpoznawać w piśmie i rysunkach ucznia agresję, skłonność do przemocy i 
 • okrucieństwa, problemy interpersonalne i komunikacyjne oraz zaniżoną
 • samoocenę
 • rozpoznawać relacje w rodzinie ucznia,
 • rozpoznawać w piśmie i rysunkach depresję, przygnębienie oraz traumy
 • rozpoznawać w piśmie ucznia nerwicę, uzależnienie od narkotyków i alkoholu,
 • choroby neurologiczne i zaburzenia psychiczne