Terapia DDA

– dorosłych dzieci

alkoholików

Ofertę kierujemy dla tych, którzy chcą

zrozumieć, przebaczyć, zapomnieć…

i zmienić”

DLACZEGO DDA POTRĘBUJĄ TERAPII ?

Cechy charakterystyczne dla DDA:

LĘK PRZED UCZUCIAMI

LĘK PRZED UTRATĄ KONTROLI

LĘK PRZED KONFRONTACJĄ Z KONFLIKTEM

NADODPOWIEDZIALNOŚĆ

ŻYCIE W POCZUCIU WINY

ŻYCIE W POCZUCIU KRZYWDY

WIECZNY DYSKOMFORT ZWIĄZANY Z WEWNĘTRZNYM NAPIĘCIEM

BEZWZGLĘDNA DESTRUKCYJNA SAMOOCENA (SAMOKRYTYKA)

ŻYCIE W ŚWIECIE ZAPRZECZEŃ

WCHODZENIE W ROLĘ OFIARY

ZACHOWANIA KOMPULSYWNE

MYLENIE MIŁOŚCI Z LITOŚCIĄ

LĘK PRZED ODRZUCENIEM

SKRAJNE MYŚLENIE

WYOSTRZONA ZDOLNOŚĆ PRZETRWANIA