Placówki edukacyjne Instytutu Psychologii Stosowanej

Nasze oddziały: Warszawa, Katowice, Poznań,

Wrocław, Kraków, Łódź

NABÓR NA KIERUNKI: PSYCHOTERAPIA, PSYCHOTRONIKA, BIOTRONIKA

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierunek (kształcenie w zawodzie): PSYCHOTERAPIA – kształcenie w zawodzie PSYCHOTERAPEUTA
Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie terapii indywidualnej, grupowej, terapii rodzin, par, terapii osób uzależnionych oraz działań terapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej. Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

INSTYTUT PSYCHOLOGII STSOWANEJ

Kierunek (kształcenie w zawodzie): PSYCHOTRONIKA – kształcenie w zawodzie PSYCHOTRONIK
Słuchacz zapoznaje się ze stanowiskiem ukazującym łączność między materią, psychiką i duchem. Poznaje szereg technik i nabywa umiejętności, dzięki którym może pomóc sobie i innym. Na kierunkach zgłębiamy zagadnienia z dziedziny psychologii alternatywnej, parapsychologii jak i terapii naturalnych.

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierunek (kształcenie w zawodzie): BIOTRONIKA – kształcenie w zawodzie BIOTRONIK
Celem kształcenia jest poznanie i zrozumienie prawidłowego funkcjonowania organizmu i energetyki człowieka jako całości oraz wpływu jaki wywiera na niego otoczenie i środowisko. Dzięki przedmiotom z medycyny i psychologii słuchacz nabywa umiejętności rozpoznawania i zapobiegania nawet wczesnym stadiów zmian zachodzących w organizmie oraz dysponuje wiedzą specjalistyczną pozwalającą na zapobieganie i usuwanie dolegliwości.