X Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu – NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Coaching rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie i na  wielu różnych poziomach. Ma coraz więcej zastosowań i ukonstytuował się już jako odrębna, społecznie rozpoznawana profesja. Pojawiają się nowe coachingowe koncepcje, podejścia, narzędzia oraz obszary specjalizacji.

Jednocześnie rozwój coachingu uwarunkowany jest dynamicznymi zmianami zachodzącymi w przestrzeni ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami paradygmatów zarządzania we współczesnych organizacjach. W rezultacie obserwujemy transformację oczekiwań i wyzwań, z jakimi będą mierzyć się „liderzy przyszłości”. Z drugiej strony naukowcy nieustannie zgłębiają neuropsychologiczne podstawy ludzkiego zachowania. Wiemy zatem coraz więcej o tym, jak szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz intensywne korzystanie z nowych technologii wpływa na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka.

Z tej perspektywy pytania o przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi, są dziś kluczowe.

Odpowiedzi postaramy się udzielić wraz z naszymi gośćmi specjalnymi: dr Lise Lewis, dr Johnem Schererem, prof. dr. hab. Bogusławą Dorotą Gołębniak oraz dr Lidią Czarkowską, podczas jubileuszowej

X Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu

pod hasłem

COACHING – NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Organizatorem Konferencji jest Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Główne obszary tematyczne to:


– Przyszłość coachingu –  prognozy i nowe trendy w Polsce i na świecie
– Coaching w organizacjach – najnowsze wyzwania i możliwości
– Coaching z „liderami przyszłości”
– Nowe podejścia, koncepcje, narzędzia
– Profesjonalizacja zawodu coacha
– Superwizja i etyka zawodowa
– Nowe obszary zastosowań coachingu
– Nowe technologie a coaching
– Nauka i wiedza o mózgu a coaching
– Wyzwania w kształceniu współczesnych coachów

Jest to już X jubileuszowa konferencja, którą organizujemy, dlatego nie zabraknie podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatniej dekadzie na polu coachingu w Polsce i na świecie.

Konferencja odbędzie się w dniach

27 – 28 maja 2019 roku

w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

czytaj więcej…