Szkoła Grafologii Psychologicznej

Szkoła Grafologii Psychologicznej


Czas trwania – 3 semestry

PROGRAM RAMOWY

Historia grafologii i prezentacja głównych szkół grafologicznych.
Podstawy psychologii.
Kulturowe uwarunkowania psychologicznej analizy pisma.
Poznawanie i badanie cech pisma : syntetycznych, motorycznych, mierzalnych, topograficznych i konstrukcyjnych.
Wymowa psychologiczna liter – teoria znaków w grafologii : litery małe i duże.
Analiza podpisów – ćwiczenia warsztatowe.
Zasady sporządzania portretów psychologicznych na podstawie analizy pisma odręcznego.
Metodologia „KLUCZA GRALSKIEGO”.
Grafologia pedagogiczna.
Grafologia w biznesie i administracji.
Grafologia w rekrutacji i selekcji personelu.
Podstawy grafologii sądowniczej.