Program I Ty możesz zostać coachem

I ty możesz zostać coachem

I Czym jest coaching (Jastrzębia Góra)

Cele i metacele coachingu, do kogo jest adresowany, różnice między coachingiem a terapią. Rola coacha. Standardy coachingu.
 

II Cechy i umiejętności coacha

Rozwój naturalnych predyspozycji, praca nad samorozwojem i samoświadomością. Rola komunikacji w relacji coach-klient.Metody efektywnej komunikacji. Kluczowe kompetencje coacha ICF jako jeden z modeli . Kodeks Etyczny coacha w oparciu o kodeks ICF.
 

III Przebieg coachingu

Etapy i zjawiska podczas pracy coacha, sposoby reagowania na nie.
 

IV Techniki coachingu

Sposoby komunikowania się z klientem, sposoby wspierania procesu uczenia się klienta, wspierani klienta w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji. Sesje na forum.
 

V Sytuacje trudne w coachingu

Praca z oporem, dylematy etyczne, błędy i niepowodzenia w prowadzeniu.
 

VI Mentoring (weekend w Warszawie)

Omówienie prac własnych, superwizja grupowa. Ścieżki rozwoju.