Program szkolenia NLP Praktyk

Szkolenie zawiera praktyczne wskazówki do wykorzystania prezentowanej wiedzy i umiejętności w relacjach partnerskich, biznesie oraz prowadzeniu terapii i spotkań o charakterze doradczym.

 

 • Historia powstania NLP
 • Neurologiczne podstawy stosowanych technik / jak działa mózg , co z tego wynika i jak to wykorzystać
 • Założenia operacyjne NLP
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna : elementy i ich wykorzystanie w wywieraniu wpływu / relacje, biznes, terapia / pierwszy krok do skutecznej perswazji
 • Budowania kontaktu : pacing, leading, rapport / zdobywanie niewerbalnych informacji zwrotnych / drugi krok do skutecznej perswazji
 • Systemy reprezentacyjne – wykorzystanie w relacjach, biznesie, terapii / jak wywierać wpływ słowami i jak odgadnąć i dopasować się do preferencji drugiej osoby, aby wywołać korzystne wrażenie / trzeci krok do skutecznej perswazji
 • Submodalności – fundamentalny kod umysłu i co z tego wynika
 • Analiza kontrastowa
 • Swish Pattern i Godiva Pattern – jak możesz szybko wpływać na swoje zachowania i nastawienie
 • Kotwiczenie – szybki dostęp do stanów emocjonalnych / krąg zasobów.
 • Pozycje percepcyjne i techniki wykorzystujące ich działanie / praca z fobią, rozwiązywanie konfliktów, odczytywania intencji
 • Model Miltona – wykorzystanie technik werbalnych i transowych w perswazji
 • Presupozycje i implikacje – jak się nie dać zwieźć i skutecznie wywierać wpływ na innych / czwarty krok do skutecznej perswazji
 • Przeramowanie – radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów i swoim własnym nastawieniem.