NEGOCJACJE PARTNERSKIE

 

Umiejętność skutecznego negocjowania jest dzisiaj niezwykle istotnym składnikiem kwalifikacji zawodowych każdego menedżera, handlowca, sprzedawcy, osób kierujących zespołem i innych.
Szkolenie to powstało w odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie firm i instytucji poszukujących skutecznych negocjatorów – ludzi, którzy pomagają firmie osiągać wytyczone przez nią cele, a tym samym sukces.
Szkolenie prowadzone jest metodą treningowo – warsztatową.
Uczestnicy zajęć trenują przede wszystkim konkretne umiejętności użyteczne we wszelkich negocjacjach

W trakcie warsztatów nauczycie się Państwo m.in.:

– odróżniać negocjacje nastawione na współpracę od tych nastawionych na walkę

– jak formułować realne cele, dobierać odpowiednią taktykę i planować skuteczne strategie

– oceniać siłę drugiej strony oraz wyszukiwać jej słabe punkty

– w jaki sposób wzmacniać własną argumentację

– ustanawiać granice ustępstw

– rozróżniać typy negocjatorów i metody manipulacji

– w jaki sposób od manipulacji i walki przejść do budującej współpracy