NLP
Podstawowe założenia Neuro Lingwistycznego Programowania Etapy uczenia się Płaszczyzny komunikacji – podstawa budowania relacji z klientem Rola systemów reprezentacyjnych w dopasowania do klienta – budowanie skutecznego prze

Podstawowe założenia Neuro Lingwistycznego Programowania

Etapy uczenia się

Płaszczyzny komunikacji – podstawa budowania relacji z klientem

Rola systemów reprezentacyjnych w dopasowania do klienta – budowanie skutecznego przekazu

Metaprogramy – fundamentalne zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta

Submodalności – podstawowy kod umysłu – jak myślimy i jak to zmienić

 • Wprowadzenie w świat zaawansowanej komunikacji niewerbalnej – ciało jako nośnik informacji
  i wskaźnik wewnętrznych stanów
 • Model Miltona i Presupozycje – omijanie negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań
  Elementy tzw. „pracy głosem”
 • Metody zmiany organizacji „myślenie” poprzez doświadczanie „stanów” innych osób
  Praca z tzw. „fantomami” – projektowanie rozwiązań sytuacji ograniczających
  
  
  Program przedmiotu jest nastawiony na dostarczenie narzędzi do pracy z klientem w sytuacjach terapeutycznych,
   ale z racji uniwersalnego działania mogą być one także wykorzystywane w czasie negocjacji,
   handlu, marketingu, reklamy i w relacjach prywatnych.