WARSZTAT PROGRAMOWANIA NEUROLINGWISTYCZNEGO – NLP


„WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ, GDY GŁOWA PEŁNA MARZEŃ…”


W trakcie warsztatu zatrzymujesz się w swoim życiu i robisz nareszcie coś dla siebie, nikt bowiem nie zrobi tego lepiej od Ciebie!!!

-komunikacja werbalna i niewerbalna -język ciała systemy reprezentacji, submodalności, preferowane systemy reprezentacji, język a systemy reprezentacji.
-wzrokowe wskazówki systemu reprezentacji
-postrzeganie świata zewnętrznego, rzeczywistość obiektywna i subiektywna
-kontrakt, kontakt, dopasowanie, nadużycia w terapii
-technika transu ericksonowskiego, medytacje z symbolami wprowadzające do samodzielnej pracy wewnętrznej, kotwiczenie
-linie czasu
-metamodel
-metaprogram
-afirmacje i wizualizacje
-bajki terapeutyczne
-zjawisko synchroniczności
-jak wpływać na swoje stany emocjonalne i zachowanie
-trening antystresowy
-elementy psychologii systemowej wg Johna Bradshow i Wginii Satir
-psychodrama

NAUCZYSZ SIĘ ZMIENIAĆ MARZENIA W RZECZYWISTOŚĆ!!! TWOIMI NARZĘDZIAMI STANIE SIĘ MYŚL, MOWA l UCZYNEK!!!