II warsztat pracy z klientem

Zasadniczo różni się od pierwszego warsztatu. Po pierwsze stopniem kompetencji po drugie charakterem pracy.

Celem tego warsztatu jest także przygotowanie do egzaminu z pracy z klientem.

Ten warsztat prowadzi nas przez konkretne już rozpoznania, także kliniczne. Uczymy się na nim trafnie diagnozować, rozpoznawać objawy, wyznaczać cel terapii i stosować odpowiednie narzędzia dobrane do przypadku z którym zgłasza się klient. Warsztat jest tak prowadzony, żeby dać uczestnikom przekrój przez przypadki z którymi najprawdopodobniej będą mieli także do czynienia podczas egzaminu.

Różnicę także stanowi forma pracy na II warsztacie. O ile I warsztat ma zwiększyć pewność siebie poprzez poznanie narzędzi i schematów, o tyle II warsztat dąży do szerszego spojrzenia na klienta i jego problemy i dobrania odpowiedniej metody (w której techniki są już tylko narzędziami), bardziej bazującej na ogólnych założeniach pracy z konkretnym rozpoznaniem niż na pojedynczych technikach, które tutaj traktujemy już tylko wspomagająco. Uczymy się rozumieć sytuację pacjenta, a także odnosić ją do aktualnego stanu wiedzy o danym rozpoznaniu. Warsztat doskonali więc praktykę terapeutyczną.