I warsztat pracy z klientem

Ma na celu przede wszystkim trenowanie umiejętności nawiązywania relacji terapeutycznej, wdrażania podstawowych technik terapeutycznych, poznanie i poruszanie się w schemacie pierwszego kontaktu z klientem. Duża ilość ćwiczeń ma prowadzić do zwiększenia pewności siebie w roli terapeuty.

Uczymy się na nim rozpoznawania typów relacji z klientem, podnoszenia motywacji do terapii, organizowania czasu spotkania.

Uczestnicy I warsztatu mają poznać zasady profesjonalnej pomocy terapeutycznej w praktyce i maksymalnie ile to jest możliwe ćwiczyć ich stosowanie przez kolejne sesje oraz zdobywać informacje zwrotne co do swojej skuteczności, a także korygować ewentualne niedociągnięcia.

Na tym warsztacie przyswajamy także wiedzę o narzędziach w pracy terapeuty oraz uzupełniamy i rozszerzamy tematy poruszane na zajęciach weekendowych.

I warsztat w łagodny i systematyczny sposób wprowadza nas w arkana praktyki psychoterapii.