Rozwiązywanie konfliktów

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Kierowników i Kadry Zarządzającej

Nazwa szkolenia

Rozwiązywanie konfliktów

Cele: Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem,

podniesienie wydajności zarządzanego zespołu.

 

Szkolenie jest skierowane do osób, które w miejscu pracy zarządzają zespołem pracowników, współpracują z innymi komórkami organizacji / firmy, negocjują warunki współpracy, stykają się sytuacjami problemowymi i konfliktowymi.

Program szkolenia:

  • Prawa rządzące sytuacjami problemowymi i konfliktowymi
  • Czynniki eskalujące i łagodzące konflikty
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Rozpoznawanie obszaru konfliktu
  • Techniki ułatwiające znalezienie rozwiązania
  • Autoanaliza własnych stylów zarządzania konfliktem
  • Zasady i rola mediacji
  • Procesem mediacji i jego główne fazami