SKUTECZNA SPRZEDAŻ, CZYLI ORIENTACJA NA KLIENTA

 

Czynniki określające zachowanie się klienta, jego potrzeby i motywacje zakupu, typologia klientów, psychologiczny profil klienta, strategie sprzedawcy.
Zajęcia prowadzone metodą treningowo – warsztatową.