KIERUNEK PSYCHOLOGIA – PSYCHOTERAPIA

pomoc psychologiczna, psychoterapia rodzin, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień

Nauka na kierunku psychologia – psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy

Celem nauki na kierunku psychologia – psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie terapii indywidualnej, rodzinnej, terapii osób uzależnionych oraz działań terapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej.

Program kierunku jest dwuetapowy: na początku słuchacz ma możliwość skupienia się na poznaniu samego siebie, poszerzenie własnej świadomości, odkryciu własnych ograniczeń i potencjałów. Druga faza programu poświęcona jest nabywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych.

Korzystając z przekazywanej wiedzy i doświadczenia osobistego wykładowców słuchacze uczą się diagnostyki terapeutycznej i prowadzenia terapii. Zwieńczeniem nauki jest sprawdzenie nabytych umiejętności metodą superwizyjną przy pracy z kamerą oraz w trakcie odbywania praktyki zawodowej w ośrodkach terapeutycznych,

Słuchacze naszego studium są dobrymi praktykami i otrzymują wysokie, pozytywne oceny w pracy terapeutycznej.

 • PROGRAM WSPÓLNY
 • Psychologia osobowości w tym m.in. Koncepcje osobowości Zaburznia i diagnostyka Testy oraz testy projekcyjne
 • Psychopatologia w tym m.in. Wprowadzenie do psychologii klinicznej Klasyfikacja i omówienie zaburzeń
 • Psychoterapia rodzin i małżeńska
 • Psychoterapia uzależnień w tym m.in. Mechanizmy Diagnoza Uzależnienia alkoholowe Uzależnienia narkotykowe Uzależnienia niechemiczne Współuzależnienia Praca z klientem uzależnionym i współuzależnionym Profilaktyka Programy
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Interwencja kryzysowa w tym m.in. Pojęcie kryzysu Formy pomocy Skuteczna pomoc Prowadzenie inerwencji Ochrona osoby pomagającej
 • Przemoc psychologiczna
 • Socjoterapia
 • RTZ
 • BSFT
 • Negocjacje
 • Motywacja
 • Autoprezentacja
 • Kierowanie grupą
 • WARSZTATY SZKOLENIOWE Trening interpersonalny Trening „Praca z wewnętrznym dzieckiem” Trening intrapsychiczny Warsztat pracy z klientem Warsztat pracy z klientem – egzamin superwizyjny

Absolwenci kierunku psychoterapia mogą kontynuować naukę w SZKOLE TERAPEUTÓW