PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI W OPARCIU O TESTY PROJEKCYJNE

 

Uczestnik kursu poznaje między innymi:

-Metodologiczne podstawy psychologii osobowości.

-Obiektywizacje metod poznania osobowości. Narzędzia poznawcze.

-Najczęściej stosowane testy.

-Test Rorschacha, test TAT, test Lueschera.