Trening o związkach
Związki – rozwiązki – związki


Spotkanie dające możliwość przyjrzenia się sposobom funkcjonowania w związku, przyjmowanym rolom, oczekiwaniom wobec partnera, powinnościom nakładanym na każdą z osób, zaspakajanym (bądź nie) potrzebom, rodzajom   komunikacji i konsekwencjom z nich wynikającym.
To moment na zastanowienie się, jakie cele są realizowane a jakie chcielibyśmy osiągnąć z drugą osobą.