TRENING WRAŻLIWOŚCI

Trening ma za zadnie naukę otwartości, lepszego kontaktu z własnymi emocjami, umiejętności ekspresji werbalnej i niewerbalnej. Uczy jak zrezygnować z utartych sposobów reakcji na trudne sytuacje życiowe.