Ustawienia rodzinne wg B. Hellingera

USTAWIENIA RODZINNE B.HELLINGERA

= O METODZIE=

Bert Hellinnger jest jednym z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów, twórcą metody ustawień systemowych, która powstała z połączenia psychodramy, dynamiki grupowej, terapii Gestapo, terapii pierwotnej(Janowa).

Metoda zakłada istnienie „Pierwotnego Porządku” w systemach(grupach rodzinnych, zawodowych,towarzyskich i innych). Zaburzenie tego systemu obciąża rodzinę, staje się źródłem problemów osób w następnych pokoleniach, co oznacza, że nasze

problemy osobiste, rodzinne, z drowotne,  zawodowe, ciężki los i wiele innych dramatów biorą

się z zaburzenia „Pierwotnego Porządku”naszych przodków.

Okazuje się, że „system”rządzi się NIEZMIENNYMI regułami i zawsze dąży do wyrównania

i usunięcia zakłóceń systemu, który nie zawsze jest korzystny dla żyjącej w nim jednostki.

Wszyscy żyjemy w systemach, o których mamy własną wiedzę na poziomie świadomym i nieświadomym.

Ta nieświadoma wiedza (wydobyta z ustawienia swojej rodziny lub innego systemu) pokazuje rzeczywisty problem i daje możliwość jego rozwiązania.

Ustawienia „Hellingerowskie” są unikalną metodą „ULTRAKRÓTKOTERMINOWĄ”

pozwalającą rozpoznać nieświadome uwikłania systemowe(źródła problemów) i rozpocząć proces „ZDROWIENIA ”jednostki oraz systemu.

ZAPRASZAMY:

-osoby będące w kryzysie życiowym

-osoby z problemami osobistymi, zdrowotnymi (stany lękowe ,depresje ,zaburzenia odżywiania, uzależnienia, choroby psychosomatyczne, onkologiczne i inne).

-osoby mające trudności w relacjach partnerskich, rodzinnych(także z dziećmi).

-osoby z wewnętrznymi konfliktami

-osoby mające problemy zawodowe

-osoby zainteresowane własnym rozwojem

OPIS ZAJĘĆ;

Zajęcia polegają na przestrzennym ustawieniu członków rodzin reprezentowanych przez

uczestników terapii, którzy umożliwią wgląd w nieświadome uwikłania oraz pozwolą podjąć kroki prowadzące do przywrócenia „Pierwotnego Porządku” i dokonanie konstruktywnych zmian.

Można w zajęciach uczestniczyć także jako „Obserwator ”aby lepiej poznać i zrozumieć

„HELLINGEROWSKĄ” metodę ustawień.