Warsztaty Rozwoju Osobistego

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

tematyka zajęć:

I ETAP:

-integracja,
-komunikacja – praca nad podniesieniem umiejętności otwartej komunikacji,
-uważne słuchanie – trening,
-asertywność- podniesienie umiejętności stawiania granic,

II ETAP:

-zrozumienie relacji w rodzinie – umiejętność rozwiązywania konfliktów
-podniesienie umiejętności interpersonalnych,
-mity i skrypty – rozumienie wzorców zachowań,