Warsztaty wiosna 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wiosenne warsztaty szkoleniowe!

 

Termin: 19-25 marca 2017

Miejsce: Zakopane

 

psychologia; psychoterapia; psychotronika; biotronika

Warsztaty z dziedziny psychologii i psychoterapii:

  • Trening interpersonalny – Marek Surdy, Beata Król-Surdy

  • Praca z wewnętrznym dzieckiem – Dawid Urbanowski

  • Trening intrapsychiczny – Andrzej Mzyk

  • Praca z klientem – Krzyszof Skoneczny

 

Warsztaty z dziedziny psychotroniki i biotroniki:

Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie – 1500 zł

(UWAGA! Koszt warsztatów dla słuchaczy studium podany jest w Panelu Słuchacza)

Cena zawiera szkolenie, wyżywienie (3 posiłki), zakwaterowanie.

 

Informacje i zapisy:

 577 950 470

 

Informacje i ceny dla słuchaczy IPS znajdują się w Panelu Słuchacza