Krzysztof Skoneczny

Krzysztof Skoneczny – pedagog, wieloletni certyfikowany terapeuta uzależnień, trener i szkoleniowiec, trener NLP. Prowadzi szkolenia od 1992 roku, szkolenia z NLP od 1998 roku. Autor, realizator i superwizor programów psychoedukacyjnych i szkoleń. Specjalista budowania kontaktu z klientem, motywowania i wywierania wpływu, rozpoznawania psychomanipulacji oraz negocajcji handlowych. Od 26 lat prowadzi wykłady i szkolenia: m.in. dla uczelni, instytucji, firm (m.in. : ubezpieczeniowych z zakresu pracy z klientem i negocjowania), ośrodków i organizacji pozarządowymi.