Bioenergoterapia wg. programu Piotra Grudy

PROGRAM SZKOLENIOWY BIOENERGOTERAPII.
Program autorski. Piotr Gruda.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

I.ZAJĘCIA TEORETYCZNE .

1. Czym jest bioenergoterapia i jakie są jej możliwości.

2. Budowa bioenergetyczna człowieka.

a. Powłoki energetyczne.
b. Czakry główne – budowa i przyporządkowanie.

3. Istota zaburzeń w biopolu.

a. Zaburzenia auryczne.
b. Zaburzenia czakralne.

4. Relacja terapeuta – pacjent.

a. Motywacja działania terapeuty.
b. Etyka postępowania.
c. Osobowość terapeuty.
d. Tajemnica zawodowa.

II.ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE.
1. Zarys anatomii i fizjologii.

2. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach.

a. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
b. Rany i złamania.

III.ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE.

1. Wstęp do diagnostyki. Rozwijanie wrażliwości w kierunku odbioru zaburzeń energetycznych w ciele eterycznym.

a. Oddech przez czakry.
b. Koncentracja na czakrach dłoniowych.
c. Odbiór kolorów czakrami dłoniowymi. Przygotowanie do odbioru zaburzeń energetycznych w ciele eterycznym.
d. Tworzenie kul energetycznych.
e. Energetyczna istota choroby
– spiętrzenie energii,
– niedoenergetyzowanie,
– blokady czakralne.
2. Diagnostyka dotykowa ciała eterycznego. BHP w bioenegroterapii.

a. Diagnostyka aury eterycznej i interpretacja wyników.
b. Diagnostyka czakr głównych i interpretacja wyników.
c. Zagrożenia i zasady bezpieczeństwa przy diagnozowaniu i wykonywaniu zabiegów.

IV. ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE.

1. Terapie bezpośrednie.

a. Oczyszczanie ogólne i miejscowe.
b. Czesanie sieci eterycznej.
c. Likwidacja negatywnych energii.
d. Zasilanie miejscowe energią eteryczną.
e. Usuwanie blokad czakralnych.
f. Ładowanie przebijające.
g. Podwyższanie słupa energetycznego w kanale głównym.

2.  Telediagnostyka

a. Telediagnoza dotykowa auryczna.
b. Telediagnoza dotykowa czakralna.

V. ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE.

1. Telebioenergoterapia czakralna
2 Telebioenergoterapia auryczna
3. Telebioenergoterapia emfatyczna
4. Techniki oddziaływań igłami energetycznymi.

VI. PODSUMOWANIE.