Totalna biologia

Kursy i warsztaty psychotronika
Totalna Biologia - warsztat Jak i w życiu tak w naszym ciele nic nie dzieje się przypadkowo. Nawet stan, który nie pozwala nam prawidłowo funkcjonować w świecie ma swój biologiczny sens. Jest to reakcja na to czego doświadczyliśmy ze świata zewnętrznego i próba przystosowania do pojawiających się warunków.   Każda nasza dolegliwość, nowotwory, infekcje, zaburzenia nastroju, niekontrolowane wybuchy złości, zanik wrażliwości społecznych, chorobliwy strach, a nawet wyjątkowa koncentracja na rozwoju duchowym mogą mieć to samo źródło co poważna choroba psychiczna.   „Choroba jest uzewnętrznieniem nierozwiązanego konfliktu wewnętrznego”, nigdy nie jest to dziełem przypadku. Pojawiają się one jako efekt naszego postrzegania rzeczywistości i stylu życia. Wszystko co nas spotyka ma swoją przyczynę, niezależnie od tego, czy jest to zwykłe przeziębienie, stany zapalne, choroba nowotworowa, czy ciągle niepowodzenia w życiu osobistym. To…
Read More

Astrologia porównawcza

Kursy i warsztaty psychotronika
Program kursu Astrologia II - kosmogram partnerski Warsztat Astrologiczny Temat przewodni: astrologia porównawcza Temat drugorzędny: płynność interpretacji symboliki astrologicznej Trening interpretacji horoskopów urodzeniowych: zasady interpretacji – kolejność, od ogółu do szczegółu czytanie aspektów w horoskopie – nasze talenty i umiejętności przykłady uczestników szkolenia szukanie dominanty – wokół czego kręci się życie trenowanie interpretacji – kolejne przykłady Astrologia porównawcza: wzajemne oddziaływania dwóch horoskopów – jak będziemy na siebie reagować aspekty porównawcze aspekty wzmacniające i blokujące w relacjach partnerskich co kto komu daje – działanie planet w domach partnerów horoskop wektorowy : dwoje ludzi jako związek mocne i słabe strony związku – domifikacja i aspekty w horoskopie wektorowym
Read More

Masaż Uzdrawiający i Energetyczny

Kursy i warsztaty psychotronika
Masaż Uzdrawiający i Energetyczny prowadzący: Jan Kaniewski 1. Czakry jako centra energetyczne- techniki ich energetycznego oczyszczania,odblokowywania,doładowania 2. Podstawowe wiadomości o przepływie energi w organiżmie człowieka, zgodnie z filozofią medycyny chińskiej- praca na merydianach 3. Techniki masażu klasycznego jako czynnik przy wprowadzaniu równowagi i harmonii w organiżmie 4. Akupresura chińska-praca na punktach aktywnych jako skuteczny sposób w usuwaniu bólu i jego przyczyn- praktyka TUI-NA 5.Umiejętne łączenie technik masażu klasycznego z akupresurą chińską celem skutecznego usówania określonych zjawisk chorobowych np:  migreny, zawroty głowy, bezsenność sztywność karku, bóle i drętwienie kończyn górnych bóle kręgosłupa  rwa kulszowa likwidacja zakłóceń w funkcji kończyn dolnych - bóle bioder, kolan itp 6. Refleksoterapia stóp w połączeniu z punktami aktywnymi kończyn dolnych 7.Pulsing jako prosta i ciekawa metoda wyciszenia i relaksacji - skuteczne uruchamianie płynów ustrojowych i energetyczne…
Read More
Ultra Doskonalenie Umysłu

Ultra Doskonalenie Umysłu

Blog, Kursy i warsztaty psychotronika
Odmienne Stany Świadomości - UDU – Ultra Doskonalenie Umysłu - DU + prowadzący: Krzysztof Bułłyszko Technika kierowania, stabilizacji i wykorzystania subtelnych stanów świadomości. Autorska metoda opartą o analizę najskuteczniejszych światowych doświadczeń z zakresu psychotroniki (Monroe, Erickson, NLP, Silva, DU, Alfa-Gong, Raja Yoga, Sundao, QiGong). Zawiera ponad 30-letnie doświadczenie sformułowane w psychocybernetycznym modelu praktycznego zastosowania.  To najskuteczniejsze elementy ericksonowskiego podejścia do pracy z umysłem oraz najnowszych osiągnięć neuro-elektroakustyki - VSV (Wirtualna Synchronizacja Wektorowa). Metodyka ta, pozwala na śmiałe eksperymenty z umysłem i zmysłami, daleko wykraczające poza znane granice percepcji i otwiera nowe możliwości potencjału kreatywnego człowieka. GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW: Poznanie UDU, jako naukowego i systematyczny programu, mającego na celu zapoznanie się z podstawami Szkolenia Umysłu i Ciała dla opanowania własnego Ja i wyzwolenia kreatywnego potencjału. Zrozumienie czym jest kreatywność w ujęciu…
Read More

Radiestezja – Piotr Gruda

Kursy i warsztaty psychotronika
AUTORSKI PROGRAM SZKOLENIOWY Z RADIESTEZJI Piotr Gruda Zajęcia teoretyczne Wiadomości ogólne. Czym jest radiestezja ? Zarys historyczny. Radiestezja jako zawód. Oddziaływanie promieniowań radiestezyjnych na organizmy żywe – zarys. Podział radiestezji. Georadiestezja. Bioradiestezja. Radiestezja kształtu. Radiestezja topograficzna. Teleradiestezja. Zajęcia teoretyczne Promieniowanie radiestezyjne – charakterystyka i oddziaływanie na organizmy żywe. Promieniowanie widma aktywnego ( skala kolorów). Promieniowanie widma pasywnego ( skala szarości) Wskaźniki radiestezyjne – charakterystyka i rozkład promieniowań Różdżki dwuramienna hiszpańska aurametr Camerona Wahadła neutralne stożkowe ENELA z „fikcyjnym stożkiem” Izis Mer-Izis Ozyrys Karnak Biały Ozyrys generator ultrafioletu (teleradiestezyjne) uniwersalne Zajęcia teoretyczne i wstęp do praktyki Uprzywilejowane bryły w radiestezji i ich charakterystyka promieniowań. Piramida Stożek Półkula Moderatory tła (odpromienniki). interferencyjne ekrany 3. BHP w pracach radiestezyjnych. 4. Bioradiestezja. Pomiar rezonansu własnego (kolor własny). Pomiar zasięgu i natężenia biopola. Pomiar emisji…
Read More

Bioenergoterapia wg. programu Piotra Grudy

Kursy i warsztaty psychotronika
PROGRAM SZKOLENIOWY BIOENERGOTERAPII. Program autorski. Piotr Gruda. Wszelkie prawa zastrzeżone. I.ZAJĘCIA TEORETYCZNE . 1. Czym jest bioenergoterapia i jakie są jej możliwości. 2. Budowa bioenergetyczna człowieka. a. Powłoki energetyczne. b. Czakry główne - budowa i przyporządkowanie. 3. Istota zaburzeń w biopolu. a. Zaburzenia auryczne. b. Zaburzenia czakralne. 4. Relacja terapeuta - pacjent. a. Motywacja działania terapeuty. b. Etyka postępowania. c. Osobowość terapeuty. d. Tajemnica zawodowa. II.ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. 1. Zarys anatomii i fizjologii. 2. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach. a. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa. b. Rany i złamania. III.ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. 1. Wstęp do diagnostyki. Rozwijanie wrażliwości w kierunku odbioru zaburzeń energetycznych w ciele eterycznym. a. Oddech przez czakry. b. Koncentracja na czakrach dłoniowych. c. Odbiór kolorów czakrami dłoniowymi. Przygotowanie do odbioru zaburzeń energetycznych w ciele eterycznym.…
Read More

Doskonalenie Umysłu – Piotr Gruda

Kursy i warsztaty psychotronika
DOSKONALENIE UMYSŁU. Program autorski. Piotr Gruda. I.ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. 1. Co to są techniki D.U ? 2. Funkcjonowanie umysłu i częstotliwości fal mózgowych. 3. Zastosowanie technik D.U. w wojskowości i wywiadzie. 4. Podstawowe techniki medytacyjne i relaksacyjne. 5. Ćwiczenie relaksacyjne i wstęp do medytacji. 6. Ochrona mentalna i energetyczna. II. ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. 1. Lustro osobowości. a. Widzenie własnej aury. b. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów. c. Autodiagnoza narządowa. 2. Regresja wieku. 3. Regresja reinkarnacyjna. 4. Telediagnoza psychometryczna z fotografii. a. Aura. b. Intencje. c. Podstawowe cechy osobowości. d. Narządy wewnętrzne. 5. Telediagnoza psychometryczna z danych osobowych. III. ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. 1.  Telediagnoza psychometryczna zwierzęcia. 2. Psychometria, widzenie przez przeszkody. 3. Telepatia. a. Odbiór i nadawanie do lustra świadomości. b. Odbiór i nadawanie do lustra podświadomości. 4. Psychokineza.…
Read More

Odzyskiwanie

Kursy i warsztaty psychotronika
Warsztat "Odzyskiwanie wg. Bruce'a Moen'a z cyklu Badanie Życia Po Życiu" Program warsztatu: Narzędzia pracy: - praca z pamięcią uczuć - mapy obszarów świadomości (w tym wg klasyfikacji stanów Focus) - "szybka relaksacja" - wizualizacje energetyczne - praca ze "skupioną uwagą" - praca z intencją - praca z uczuciem miłości - praca z pomocnikiem - wyobraźnia jako środek percepcji i komunikacji - wzory komunikacji niewerbalnej - postrzegający, interpretator i modelowanie opisu rzeczywistości - praca ze stanami świadomości - budowanie z klocków ...i inne. Tematy eksploracji: - osobiste miejsce - miejsce spotkań i energia kryształu - podróż po mapie "życia po życiu" - podróż po mapie własnej jaźni (podróż do wnętrza) - przejawy wyższego ja - most czasu ...i inne Tematy odzyskań: - energia przekonań i transformacja przekonań - odzyskiwanie własnych…
Read More

Praca z emocjami

Kursy i warsztaty psychotronika
Praca z emocjami Emocje   Praca z nimi jest przede wszystkim zrozumieniem procesu wynikającego z potrzeby rozwoju inteligencji emocjonalnej kluczowej do swobodnego wyrażania siebie, do życia w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami, do utrzymywania pozytywnych relacji w życiu zawodowym i osobistym, a co za tym idzie zachowania dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz odkrywania i rozwoju swojego potencjału twórczego Podczas warsztatów zajmiemy się :  logiką emocji w zaspokajaniu potrzeb i pragnień ich naturą i funkcją  zrozumieniem,że myśli i emocje oddziałują na przepływ en w ciele- czakramy - blokady w nich ,powodem schrzeń narządów wew rolą przekonań i wierzeń w powstawaniu emocji i ich funkcji blokującej przepływ en jak radzić sobie z emocjami na co dzień odkrywaniem radosnej transformacji osobistego potencjału Wykorzystane będą podczas zajęć ,m .in.: praca z…
Read More