REGRES TERAPEUTYCZNY

Regres jest formą samopoznania i terapii, dzięki której możemy dotrzeć do negatywnych, ograniczających nas wzorców z wcześniejszych okresów życia. Dzięki regresowi jak i dodatkowym technikom terapeutycznym możemy się uwolnić od nich, a tym samym otworzyć się na sukces i poprawę jakości życia.

W programie między innymi:

  • uzdrawianie związku z rodzicami

  • uzdrawianie związków partnerskich

  • jak uzyskać radość i radosny spokój

  • praca z ciałem

  • samoocena i jej rola w naszym życiu czyli ja i moja wartość w świecie

  • prosperująca świadomość – jak osiągnąć sukces

  • jak zrozumieć i rozwiązywać własne problemy

  • samodzielność i zaradność

  • w poszukiwaniu wewnętrznego głosu

 

 • odpowiedzialność