Praca z emocjami

Emocje

 
Praca z nimi jest przede wszystkim zrozumieniem procesu wynikającego z potrzeby rozwoju inteligencji emocjonalnej kluczowej
  • do swobodnego wyrażania siebie,
  • do życia w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami,
  • do utrzymywania pozytywnych relacji w życiu zawodowym i osobistym, a co za tym idzie zachowania dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego
  • oraz odkrywania i rozwoju swojego potencjału twórczego
Podczas warsztatów zajmiemy się : 
  • logiką emocji w zaspokajaniu potrzeb i pragnień
  • ich naturą i funkcją 
  • zrozumieniem,że myśli i emocje oddziałują na przepływ en w ciele- czakramy – blokady w nich ,powodem schrzeń narządów wew
  • rolą przekonań i wierzeń w powstawaniu emocji i ich funkcji blokującej przepływ en
  • jak radzić sobie z emocjami na co dzień
  • odkrywaniem radosnej transformacji osobistego potencjału
Wykorzystane będą podczas zajęć ,m .in.:
praca z ciałem i oddechem
praca z procesem
techniki uważności
ćwiczenia mentalne
podróże emocjonalne
medytacje regresywne
wszystko to w radosnej i twórczej z szacunkiem dla osobistych przestrzeni ,atmosferze….:)