Odmienne Stany Świadomości – UDU – Ultra Doskonalenie Umysłu – DU +

prowadzący: Krzysztof Bułłyszko

Technika kierowania, stabilizacji i wykorzystania subtelnych stanów świadomości. Autorska metoda opartą o analizę najskuteczniejszych światowych doświadczeń z zakresu psychotroniki (Monroe, Erickson, NLP, Silva, DU, Alfa-Gong, Raja Yoga, Sundao, QiGong).

Zawiera ponad 30-letnie doświadczenie sformułowane w psychocybernetycznym modelu praktycznego zastosowania.  To najskuteczniejsze elementy ericksonowskiego podejścia do pracy z umysłem oraz najnowszych osiągnięć neuro-elektroakustyki – VSV (Wirtualna Synchronizacja Wektorowa).

Metodyka ta, pozwala na śmiałe eksperymenty z umysłem i zmysłami, daleko wykraczające poza znane granice percepcji i otwiera nowe możliwości potencjału kreatywnego człowieka.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW:

 1. Poznanie UDU, jako naukowego i systematyczny programu, mającego na celu zapoznanie się z podstawami Szkolenia Umysłu i Ciała dla opanowania własnego Ja i wyzwolenia kreatywnego potencjału.
 2. Zrozumienie czym jest kreatywność w ujęciu holistycznym, obejmujące totalne i całkowite przebudzenie ciała, umysłu i duszy.
 3. Nauczenie się, w jaki sposób świadomie i celowo korzystać z mocy i funkcji swojej energii.
 4. a) KONTROLA ENERGII oparta na duchowym zrozumieniu oraz medycynie wschodu (OPANOWANIE UMYSŁU). Wykorzystanie twórczej mocy własnego umysłu poprzez świadomy przepływ energii Chi.
 5. b) UDU W UZDRAWIANIU ENERGII I SAMOINTEGRACJI
 • Program przebudzenia duchowego ciała oraz zintegrowanie podstawowej trójcy (Niebo, Ziemia, Człowiek) w holistyczną tożsamość.
 • Odnowienie całego systemu energetycznego.
 • Doświadczenie kosmicznego przepływu energii Chi przez ciało.
 1. c) ZASADY OPANOWANIA UMYSŁU I CIAŁA
 • Zrozumienie podstaw, w jaki sposób odzyskać kontrolę nad własnym umysłem i ciałem.
 • Uświadomienie sobie i doświadczenie mocy, która nas otacza aby doświadczyć wolności i reintegracji
 • Uwolnienie szkodliwej energii emocjonalnej, oraz osobistych ograniczeń i restrykcji.
 • Zaawansowana praca oddechowa (ponowne przebudzenie centrum serca) poprzez techniki oddechowe.
 • Reaktywacja relacji pomiędzy umysłem a energią i zwiększenie własnej pewności siebie i radości, świadome korzystanie z obu tych sfer.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TRENINGU UDU:

Bez kompletnego i zdrowego ciała oraz umysłu trudno jest osiągnąć zadowalający poziom duchowego treningu.

UDU stanowi obecnie najbezpieczniejszą i najodpowiedniejszą metodę uzdrawiania i rozwoju, ponieważ najpierw przechodzimy etap stabilizacji, harmonizacji i samokontroli, który skupia się w głównej mierze na ćwiczeniach umysłu, a później przystępujemy do fazy kontroli pola energii witalnej, w której intensywnie trenujemy ducha. Regularna praktyka wpływa silnie na całe nasze ciało, redukuje napięcia, poprawia krążenie oraz wpływa na wzrost siły i elastyczności. Wzmocniony umysł staje się realnie kreatywnym narzędziem rozwoju życiowego.

Podsumowując:

W programie warsztatów temat wyższych stanów świadomości, zjawiska telepatii, prekognicji, komunikacji podprogowej, komunikacja z „inteligencjami pozawymiarowymi” oraz OBE (out of the body experience).

Szkolenie składa się z krótkich części teoretycznych i wielu doświadczeń/ćwiczeń w głębokim stanie relaksacji/transu.

Inne artykuły dotyczące psychotroniki i biotroniki

doskonalenie umysłu psychotronika szkoła psychotroniki