PROGRAM KURSU

RADIESTEZYJNA OCENA ZDROWIA.

Diagnoza (ocena) medyczna a diagnoza (ocena) radiestezyjna – aspekty prawne.

Określenie stanu zdrowia pod kątem energetycznym. Wstępna ocena ogólna – poglądowa.

a. równowaga energetyczna rodzaju energii i radiestezyjnych kolorów energii.

b. równowaga polaryzacji energii.

c. równowaga przepływu energii w świetle nadmiaru i niedoboru energii.

Parametry oceny energetycznej zdrowia.

a. trzy rodzaje witalności – analiza parametrów,

b. napromieniowanie energią koloru szarego i zielenią ujemną – wpływ na zdrowie,

b1. stopień napromieniowaania – wpływ na zdrowie,

b2. procent napromieniowania – ocena i wpływ na zdrowie,

c. napromieniowanie energią koloru widzialnego.

Ocena polaryzacji męskiej i żeńskiej, analiza i wpływ na zdrowie.

Ocena radiestezyjna bezpośrednia.

Ocena radiestezyjna pośrednia na podstawie zdjęcia.

Ocena ogólna:

a. stanu zaburzeń energetycznych obszarów ciała u człowieka.

b. pracy układów i narządów.

c. stanu mikroelementów i witamin u człowieka.

Ciało fizyczne i ciała energetyczne, czakry.

a. ocena energetyczna pracy czakr – równowaga i zaburzenia w funkcjonowaniu.

b. czakry na poszczególnych poziomach energetycznych ciał – prawidłowości i zaburzenia.

Diagnostyka meridianów głównych i dodatkowych.

a. przebieg meridianów,

b. położenie i ocena punktów ; źródłowych (korzeniowych), zgodności (przychylności), przepustowych, tonizujących, sedatywnych, zgodności przedniej (alarmowych), zgodności tylniej (alarmwych)

c. przepływ energii w meridianach.

Zarys równoważenia energii i kolorów.

Ćwiczenia zespołowe.

Czas trwania kursu – 16 godz.

Gracja Kuźniak