NLP techmiki zaawansowane

Kursy i warsztaty psychologia
NLP techniki zaawansowane Praca z nieświadomym umysłem Warsztat jest przeznaczony dla osób znających podstawowe pojęcia z zakresu Neuro Lingwistycznego Programowania prezentowane na zajęciach weekendowych w szkole. Na warsztacie pójdziemy dalej. Znacznie dalej. Przybędziemy tam i podążymy tropem narzędzi indukujących trans zagłębiając się w nieświadome struktury odpowiedzialne za twoje zachowanie. Odpowiedzialne za zachowania ludzi. Te struktury, o których nie wiedzą czemu sprawiają czasem, że mimo iż wiedzą, że coś należy zrobić, to „jakoś” tak się składa, że tego nie robią. Lub nie są „wewnętrznie przekonani” i wiecznie odkładają to na później. I mimo upływu czasu, nic się nie zmienia. Dowiesz się, co pilnuje tego aby nic się nie zmieniło. Co odpowiada za brak wewnętrznej spójności powodującej spadek motywacji, wieczną prokrastynację (odkładanie na później). Uruchomimy narzędzia docierające do obszarów związanych z sabotowaniem…
Read More

Warsztaty Rozwoju Osobistego

Kursy i warsztaty psychologia
WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO tematyka zajęć: I ETAP: -integracja, -komunikacja - praca nad podniesieniem umiejętności otwartej komunikacji, -uważne słuchanie - trening, -asertywność- podniesienie umiejętności stawiania granic, II ETAP: -zrozumienie relacji w rodzinie - umiejętność rozwiązywania konfliktów -podniesienie umiejętności interpersonalnych, -mity i skrypty - rozumienie wzorców zachowań,
Read More

Terapia DDA

Kursy i warsztaty psychologia
Terapia DDA - dorosłych dzieci alkoholików Ofertę kierujemy dla tych, którzy chcą zrozumieć, przebaczyć, zapomnieć... i zmienić” DLACZEGO DDA POTRĘBUJĄ TERAPII ? Cechy charakterystyczne dla DDA: LĘK PRZED UCZUCIAMI LĘK PRZED UTRATĄ KONTROLI LĘK PRZED KONFRONTACJĄ Z KONFLIKTEM NADODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻYCIE W POCZUCIU WINY ŻYCIE W POCZUCIU KRZYWDY WIECZNY DYSKOMFORT ZWIĄZANY Z WEWNĘTRZNYM NAPIĘCIEM BEZWZGLĘDNA DESTRUKCYJNA SAMOOCENA (SAMOKRYTYKA) ŻYCIE W ŚWIECIE ZAPRZECZEŃ WCHODZENIE W ROLĘ OFIARY ZACHOWANIA KOMPULSYWNE MYLENIE MIŁOŚCI Z LITOŚCIĄ LĘK PRZED ODRZUCENIEM SKRAJNE MYŚLENIE WYOSTRZONA ZDOLNOŚĆ PRZETRWANIA
Read More

Testy projekcyjne

Kursy i warsztaty psychologia
PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI W OPARCIU O TESTY PROJEKCYJNE   Uczestnik kursu poznaje między innymi: -Metodologiczne podstawy psychologii osobowości. -Obiektywizacje metod poznania osobowości. Narzędzia poznawcze. -Najczęściej stosowane testy. -Test Rorschacha, test TAT, test Lueschera.
Read More

NLP

Kursy i warsztaty psychologia
WARSZTAT PROGRAMOWANIA NEUROLINGWISTYCZNEGO - NLP "WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ, GDY GŁOWA PEŁNA MARZEŃ..." W trakcie warsztatu zatrzymujesz się w swoim życiu i robisz nareszcie coś dla siebie, nikt bowiem nie zrobi tego lepiej od Ciebie!!! -komunikacja werbalna i niewerbalna -język ciała systemy reprezentacji, submodalności, preferowane systemy reprezentacji, język a systemy reprezentacji. -wzrokowe wskazówki systemu reprezentacji -postrzeganie świata zewnętrznego, rzeczywistość obiektywna i subiektywna -kontrakt, kontakt, dopasowanie, nadużycia w terapii -technika transu ericksonowskiego, medytacje z symbolami wprowadzające do samodzielnej pracy wewnętrznej, kotwiczenie -linie czasu -metamodel -metaprogram -afirmacje i wizualizacje -bajki terapeutyczne -zjawisko synchroniczności -jak wpływać na swoje stany emocjonalne i zachowanie -trening antystresowy -elementy psychologii systemowej wg Johna Bradshow i Wginii Satir -psychodrama NAUCZYSZ SIĘ ZMIENIAĆ MARZENIA W RZECZYWISTOŚĆ!!! TWOIMI NARZĘDZIAMI STANIE SIĘ MYŚL, MOWA l UCZYNEK!!!
Read More

Trening kreatywności

Kursy i warsztaty psychologia
TRENING KREATYWNOŚCI Trening ma za zadnie naukę przełamywania barier i utartych schematów myślowych i emocjonalnych. Uczy giętkiego i niestandardowego myślenia twórczego. Zwiększa otwartość na przyjmowanie rożnych zjawisk, umiejętność konstruktywnej krytyki, asertywności, negocjacji, prezentacji siebie i swoich poglądów oraz twórczych technik myślenia.
Read More

Trening interpersonalny

Kursy i warsztaty psychologia
TRENING INTERPERSONALNY Trening interpersonalny służy lepszemu poznaniu siebie i innych, polepszeniu relacji i stosunków międzyludzkich. Poszerza świadomość, zmniejsza leki i niepokoje.. Efektem treningu jest nabycie umiejętności słuchania innych oraz trafniejsze przekazywanie swoich rzeczywistych intencji w kontaktach osobistych i grupowych, co w znacznym stopniu poprawia efektywność wykonywanej pracy. Uczestnicy będą też lepiej potrafili unikać nieporozumień wynikających z niedostatków komunikowania się oraz skuteczniej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Uzyskają również lepsze niż przed treningiem zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych zachodzących w firmie, co pozwoli im stać się bardziej świadomymi pracownikami i lepiej wykwalifikowanymi kierownikami. Wyraźne wzmocnienie integracji osobowości, jakie występuje w efekcie odbytego treningu jest bardzo dobrym środkiem na zmniejszenie zmęczenia, zniechęcenia, poczucia zagrożenia i bezsilności, wywołanymi zwykle długotrwałym wysiłkiem w pracy. Udział w treningu przywraca świeżość myślenia i wiarę w możliwości odnoszenia…
Read More

Kurs Hipnoterapii

Kursy i warsztaty psychologia
KURS HIPNOTERAPII Aleksander Daniłow wybitny psychiatra, psychoterapeuta, studiował w charkowskiej Akademii Medycznej. (W tej samej, w której rozpoczął swą edukację marszałek Józef Piłsudski.) Jednym z jego nauczycieli był Fiodor Dostojewski, który wywarł ogromny wpływ na jego życie. Ukończył podyplomowe studia z seksuologii. Jest twórcą autorskiej metody analitycznej, psychoterapii wykorzystującej między innymi hipnoterapię. Pracował z powodzeniem z wieloma aktorami, politykami i ludźmi biznesu. Aleksander Daniłow pracuje w Obwodowym Szpitalu Studenckim i prowadzi praktykę prywatną. Stosując hipnoterapię w ponad dwudziestoletniej praktyce najwięcej sukcesów odnosi w leczeniu nerwic, nałogów, zaburzeń mowy. Pracuje również z chorymi na raka i cukrzyce. Daniłow mówi o sobie, że jest człowiekiem szczęśliwym bo udało mu się połączyć hipnozę z psychoterapią. Hipnoza jest stosowana od tysięcy lat. Jest metoda zaakceptowaną przez medycyna akademicka. W 1893 roku Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne…
Read More